Psychobiológia_externé štúdim_ZS2020

Kategória kurzu3. ročník

Kurz zameriava pozornosť študenta do problematiky psychobiológie. Absolvent kurzu sa oboznámi so základným vymedzením psychobiológie, metódami a technikami, ktoré sa v nej využívajú. Daná problematika úzko súvisí s vývinovou psychológiou, klinickou psychológiou a kognitívnou psychológiou


Psychometrika cvičenie

Kategória kurzu3. ročník

Základy merania v psychológii. Štandardizácia metód.