Seminár_Vývinová psychológia I_externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu2. ročník

Online seminár z Vývinovej psychológie I., prostredníctvom aplikácie ZOOM v dňoch 7.11.2020 a 14.11.2020 
Obsahom seminára budú prezentácie na témy, ktoré nájdete tu: https://1drv.ms/x/s!AmlqPs0mLF3LhFNNgVoaKyyIZ26U


Anatómia_externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu2. ročník

Cieľom kurzu je uviesť študentov do problematiky biologických základov psychiky. Chce poukázať na potenciál evolučných teórií pre vysvetlenie ľudského správania, tiež na prepojenie biológie a psychológie. V neposlednom rade mieni zvýšiť senzitivitu študentov na význam jednotlivých orgánových sústav (obzvlášť nervového a endokrinného systému) pre psychické procesy.

Akademické písanie_externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu2. ročník

Cieľom kurzu je získať orientáciu v procese tvorby odbornej práce.