Psychodiagnostika detí a mládeže

Kategória kurzu4. ročník Bc. ext

Kurz je vytvorený len pre účely skúšania, všetky ostatné materiály sa nahrávajú do Teamsu

Klinická psychológia

Kategória kurzu1. ročník Mgr. ext

Kurz je vytvorený len pre účely skúšania, všetky ostatné materiály sa nahrávajú do Teamsu.