Psychodiagnostika detí a mládeže

Kategória kurzu3. ročník Bc. denné

Kurz je vytvorený pre účely online skúšania. Všetky ostatné materiály sa nahrávajú do Teamsu.

Klinická psychológia

Kategória kurzu1. ročník Mgr. denné

Kurz slúži len pre skúškové účely, ostatné materiály sa nahrávajú do Teamsu.