Multivariačná štatistika LS2021

Kategória kurzu2. ročník
Študent si zopakuje poznatky o štatistickej deskripcii, bivariačnej inferencii a naučí sa viacrozmerné testovacie metódy na báze ANOVA, Clustrovú analýzu a overenie reliability v SPSS.

Seminár k záverečnej práci I (MgrExt)

Kategória kurzu2. ročník

Kurz zahŕňa poznatky, inštrukcie a úlohy vedúce k tvorbe realizovateľného projektu diplomovej práce.