Kognitívna psychológia

Kategória kurzu2. ročník

Kurz poskytuje súčasné, aktuálne pohľady na výskumné prístupy v oblasti kognitívnej psychológie a emocionality. Vytvára interfunkčný a interdisciplinárny pohľad na súčasný základný psychologický výskum a teórie z neho odvodené.