pedagogická psychológia

Kategória kurzuDoplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

Vývinová psychológia

Kategória kurzuDoplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA

Kategória kurzuDoplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

Psychológia osobnosti

Kategória kurzuDoplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

Všeobecná psychológia

Kategória kurzuDoplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)