Psychológia osobnosti učitelia

Kategória kurzuPredmety pre študentov učiteľstva

Predmet je zameraný na základné poznatky v oblasti psychológie osobnosti a jej aplikácie do praxe

Psychológia v učiteľskej praxi - UČITELIA

Kategória kurzuPredmety pre študentov učiteľstva

Kurz je zameraný na aplikáciou nadobudnutých vedomostí z oblasti psychológie v pedagogickej praxi

Pedagogická a školská psychológia učitelia

Kategória kurzuPredmety pre študentov učiteľstva

Kurz sa zameriava na prehĺbenie vedomostí v oblasti pedagogickej praxe s implifikáciou psychologických poznatkov.