Molekulárna biológia - videokurzy

Course categoryKatedra biológie

Videá vysvetľujúce základné princípy molekulárnej biológie a genetiky a postupy laboratórnych experimentov

Vybrané kapitoly z molekulárnej biológie

Course categoryKatedra biológie

Kurz Vybrané kapitoly z molekulárnej biológie je určený pre študentov 1. ročníka magisterského stupňa štúdia.               Vyučujúci: prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

Genetika

Course categoryKatedra biológie
Vedúci kurzu: prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

Pre 2. ročník bakalárskeho štúdia pre študijné programy Aplikovaná biológia a Biotechnológie

Evolučná biológia

Course categoryKatedra biológie

Kurz evolučnej biológie vedie prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc. a je určený pre 3. ročník bakalárskeho štúdia v programe Aplikovaná biológia.