Molekulárna biológia - videokurzy

Kategória kurzuKatedra biológie

Videá vysvetľujúce základné princípy molekulárnej biológie a genetiky a postupy laboratórnych experimentov

Vybrané kapitoly z molekulárnej biológie

Kategória kurzuKatedra biológie

Kurz Vybrané kapitoly z molekulárnej biológie je určený pre študentov 1. ročníka magisterského stupňa štúdia.               Vyučujúci: prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

Genetika

Kategória kurzuKatedra biológie
Vedúci kurzu: prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

Pre 2. ročník bakalárskeho štúdia pre študijné programy Aplikovaná biológia a Biotechnológie

Učiteľ: Juraj Krajcovic

Evolučná biológia

Kategória kurzuKatedra biológie

Kurz evolučnej biológie vedie prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc. a je určený pre 3. ročník bakalárskeho štúdia v programe Aplikovaná biológia. 

Učiteľ: Juraj Krajcovic