Poradenská psychológia

Kategória kurzuAkad. rok 2021/22

Cieľom kurzu je získať prehľad v oblasti poradenskej psychológie. Po jeho absolvovaní by študenti mali poznať základné charakteristiky poradenstva, jeho vývoj, prístup a systémy, v ktorých sa uplatňuje, mali by si tiež uvedomovať rolu poradcu a nároky, ktoré sú na ňu kladené.  V neposlednom rade je kurz zacielený na identifikovanie rôznych typov klientov, ktorých v poradenskom vzťahu profesionál stretáva a zorientovanie v základných metódach poradenskej práce.