Odborná prax v zariadeniach soc.služieb (systém fungovania ZSS (2.Mgr.Sosl ext.)

Kategória kurzuKatedra sociálnych služieb a poradenstva

Spracovanie seminárnej práce podľa zadaných kritérií , informácií a prezentácia práce