Prijímačky FMK 2

Obsahuje testy:

  • Odborný rozhľad a všeobecné vedomosti
  • Nemecký jazyk