Budovanie osobnej značky I, II

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie

Osobná značka je proces vytvárania a udržiavania jedineného imidžu alebo identity, ktorá odlišuje jednotlivca od jeho konkurencie. Môže byť cenným nástrojom pre kariérny rozvoj, pretože umožňuje jednotlivcom predviesť svoje jedinečné schopnosti a kvalifikáciu a odlíšiť sa na trhu práce. Osobná značka môže zahŕňať vytvorenie profesionálnej online prítomnosti, vytváranie sietí a využitie jedinečných zručností, skúseností a hodnôt jednotlivca. Efektívnym používaním osobnej značky môžu jednotlivci napredovať vo svojej kariére a dosahovať svoje profesionálne ciele.