Enzymológia

Kategória kurzuKatedra biotechnológií

Predmet "Enzymológia" je zameraný na prehĺbenie poznatkov získaných v predmete "Biochémia" z oblasti štruktúry, ich klasifikácie a kategorizácie enzýmov v rámci EC klasifikácie, ako aj o metódach získania a čistenia enzýmov pre ich komerčné využitie v rôznych technológiách. Významná časť je tiež venovaná metódam stanovenia a výpočtu enzýmovej aktivity.