Výpočtový seminár I

Výpočtový seminár I je určených pre študentov navštevujúcich prvý ročník v rámci študijného programu Bc. Biotechnológie.