Vybrané kapitoly z molekulárnej biológie

Kurz Vybrané kapitoly z molekulárnej biológie je určený pre študentov 1. ročníka magisterského stupňa štúdia.               Vyučujúci: prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.