Estetika v masmediálnej komunikácii

Zámerom predmetu je poskytnutie širšieho prehľadu v oblasti estetiky.