Európska integračná politika

Študenti nadobudnú ucelené vedomosti o jednotlivých európskych politikách, ktoré sú významným produktom európskej integrácie. Jednou z najdôležitejších politík je Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ, ktorej bude venovaná významná časť kurzu. Študenti budú schopní rozumieť zložitým zahraničných vzťahom, v ktorých Európska únia po Lisabonskej zmluve vystupuje ako unitárny hráč globálnej politiky. Pochopia a budú vedieť samostatne analyzovať politicko-obchodné vzťahy Európskej únie s významnými mocnosťami a medzinárodnými organizáciami. Pozornosť bude venovaná aj ostatným európskym politikám.