Migrácia a migračná politika

Course categoryFakulta sociálnych vied

V rámci kurzu študenti nadobudnú znalosti a pochopia hlavné problémy a témy týkajúce sa medzinárodnej migrácie. Diskusie sa budú týkať tém, ako sú teórie migrácie, typy migrantov, integrácia migrantov, rôzne typy migrácie, migračná politika EÚ a podobne. Na konci kurzu budú študenti schopní rozvíjať svoje vlastné nápady na riešenie hlavných problémov migrácie súčasnosti. Študenti budú tiež schopní porozumieť vzťahom medzi migráciou, chudobou, rozvojom a globalizáciou ako aj porozumieť niektorým hlavným diskusiám o medzinárodnej migrácii, vrátane prisťahovaleckej a emigračnej politiky vysielajúcich a prijímajúcich krajín.