Krajná pravica v EÚ

Kategória kurzuFakulta sociálnych vied

Kurz podáva základný a ucelený prehľad krajne pravicových antiliberálnych tradicionalistických autoritárskych prúdov, hnutí a strán radikálne nacionalistického či rasistického typu v slovenskej a českej politike v európskych súvislostiach. Dôraz je kladený na aktuálny stav, vyložené sú zároveň aj historické korene krajne pravicového myslenia a politiky. Kurz analyzuje programy týchto hnutí, ich ciele, hodnotové preferencie, politickú kultúru, praktické aktivity, sociálnu základňu, inštitucionálne projekty aj metódy oslovovania občanov. Cieľom je príprava pracovníkov štátnej a verejnej správy na problematiku tzv. ultrapravicového politického extrémizmu tak, aby boli schopní svojimi znalosťami presiahnuť obyčajný registrujúci monitoring týchto strán a hnutí. Kurz reaguje na nutnosť profesionalizácie stratégie vo vzťahu ku spoločensky negatívnym dopadom krajne pravicového myslenia a politiky a posilňovať prevenciu voči týmto hnutiam medzi mladými ľuďmi. Teoretický výklad je prehĺbený a aktualizovaný kritickou analýzou príslušných textových, vizuálnych či fonetických prameňov.

Po úspešnom absolvovaní budú študenti schopní:

-          analyzovať radikálne pravicové strany a hnutia z hľadiska ideológie a metód ovplyvňovania verejnosti.

-          vypracovať profesionálnu stratégiu pôsobenia proti nedemokratickým stranám a hnutiam.


Učiteľ: Boris Kolman