Vybrané kapitoly z verejnej správy

Kategória kurzuFakulta sociálnych vied

Študent získa základné a systémové informácie o poslaní, cieľoch, štruktúre a činnosti verejnej správy. Predmet poskytuje ucelený pohľad na verejnú správu a jej podkategórie, jej fungovanie na Slovensku, funkcie a činnosti územnej samosprávy, rozhodovanie, riadenie a kontrolu verejnej správy v kontexte zmien a požiadaviek súvisiacich s informatizáciou spoločnosti.