Estetika moderny a neskorej moderny Denné + Externé štúdium

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie

Predmet oboznamuje študentov s myšlienkovými prúdmi v estetickom a filozofickom myslení 20. storočia a poukazuje na ich premeny, sebareflexiu estetickej teórie a poskytuje teoretické východiská k analýze umeleckých diel moderny a postmoderny. Hlavné teoretické okruhy predmetu sú orientované na estetické vnímanie a interpretáciu umeleckého diela, jeho miesta v kultúre, sociálny charakter umenia a na súčasnú podobu umenia.

Pedagóg: PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.

Kontakt: vladimira.hladikova@ucm.sk