Biológia in vitro systémov rastlín

Kurz je určený pre študentov 1. ročníka Mgr, študijný program Biológia. Zameraný je na základy problematiky in vitro kultivovania rastlín, princípy, podmienky, možnosti využitia, somatická embryogenéza, gametická embryogenéza, sekundárne metabolity a podobne.