Proces tvorby verejnej politiky

Kategória kurzuFakulta sociálnych vied

Študenti sa na konkrétnych prípadových štúdiách naučia pochopiť jednotlivé fázy tvorby verejnej politiky a mechanizmy pre prijímanie praktických rozhodnutí z pohľadu ,,decision makers“. Predmet vedie ku kritickému mysleniu a tvorbe vlastných riešení, študenti by mali porozumieť procesom, ktoré vedú k analyzovaniu jednotlivých procesov verejnej politiky, v praxi vedia analyticky uvažovať a prinášať odborné stanoviská ku konkrétnym verejným politikám.