Verejná politika

Kategória kurzuFakulta sociálnych vied

Študenti dostanú teoretický základ o fungovaní verejnej politiky ako celku. Vypracovanie ,,policy briefov“ slúži na samostatné pochopenie problematiky a aplikáciu teoretických poznatkov na reálne príklady z praxe. Študenti sa učia kriticky a analyticky uvažovať s tým, že dostávajú predpoklady pre objektívne a odborné hodnotenie jednotlivých verejných politík či už na Slovensku alebo v iných krajinách. Predmet slúži aj ako kľúčový rámec tém, ktoré študenti využijú aj na iných prednáškach v rámci odboru.