Genetika

Vedúci kurzu: prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

Pre 2. ročník bakalárskeho štúdia pre študijné programy Aplikovaná biológia a Biotechnológie