Genetika

Kategória kurzuKatedra biológie
Vedúci kurzu: prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

Pre 2. ročník bakalárskeho štúdia pre študijné programy Aplikovaná biológia a Biotechnológie

Učiteľ: Juraj Krajcovic