Evolučná biológia

Kategória kurzuKatedra biológie

Kurz evolučnej biológie vedie prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc. a je určený pre 3. ročník bakalárskeho štúdia v programe Aplikovaná biológia. 

Učiteľ: Juraj Krajcovic