Sociálne poradenstvo

Materiály pre výuku a skúšku SSAP 2.ročník denní (Bc.) a SSAP 3.ročník externí (Bc.)