Estetika v masmediálnej komunikácii

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie

Predmet uvádza poslucháčov do sveta modernej estetiky, jej základných myšlienok, konceptov, paradigiem a teórií. Predmet oboznamuje študentov so základnými kategóriami a pojmov estetiky, s cieľom vytvoriť platformu pre pochopenie zložitosti diania sa estetických javov a ich vplyv na človeka v procese sebapoznávania, sebaúcty a sebapoznávania. Špecifickým cieľom kurzu je poskytnúť metodologický základ pre teoretickú analýzu procesu tvorby a vnímania umeleckých diel a mediálneho komunikátu. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť poznatky o estetike v televízii, filme a nových elektronických masmédiách. To poskytne základ pre pochopenie vývoja a vplyvu estetických posolstiev pre tých, ktorí plánujú pokračovať v kariére vo výrobe rozhlasového vysielania, filmu, videa alebo elektronických médií.