Dejiny filmu II

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie

Prednášky predmetu prezentujú základné teoretické východiská pri riešení otázok súvisiacich s dejinami filmu ale aj audiovizuálnej kultúry. Cieľom predmetu je priblížiť poslucháčovi najdôležitejšie tvorivé prúdy, tendencie a osobnosti filmovej histórie od ranej kinematografie po súčasné tendencie.