Priemyselné biotechnológie

Kategória kurzuKatedra biotechnológií

Absolvovaním predmetu získa študent vedomosti o potravinárskych a chemických biotechnológiách, ktoré mu v spojitosti s informáciami z ďalších biotechnologických disciplín (farmaceutické, medicínske, poľnohospodárske, environmentálne biotechnológie) a priemyselnej praxe (exkurzie) umožnia po ukončení štúdia pracovať v podnikoch potravinárskeho a chemického priemyslu s biotechnologickým charakterom výroby.