Biológia živočíchov

Kategória kurzuKatedra biotechnológií

Predmet je zameraný na získanie základných vedomostí z oblasti evolúcie a klasifikácie živočíchov. Rozobraté sú témy ako ontogenetický vývoj živočíchov, uskladnenie, prenos a realizácia genetickej informácie živočíchov. Študent získa základné informácie o bunkách a tkanivách živočíchov, ako aj o jednotlivých orgánových sústavách s dôrazom na ich fylogenézu. Samostatne rozobraté témy sú diverzita živočíchov, domestikácia živočíchov a ochrana hospodárskych zvierat.