Biológia II

Kategória kurzuKatedra biotechnológií

Predmet je pokračovaním predmetu Biológia I. Zameraný je na chemické, biochemické a molekulárno-biologické parametre biosystémov. Dôraz je kladený na subcelulárne, celulárne a nadcelulárne štruktúry a ich funkcie, genetické charakteristiky živých systémov, bioenergetiku, metabolizmus, komunikáciu a signalizáciu v živých organizmoch. Rozobraté sú fyziologické prejavy mikroorganizmov, rastlín, živočíchov a človeka, ako aj ich zákonitosti evolúcie, diverzity a taxonómie. Záver predmetu patrí biológii ochrany prírody a tvorby životného prostredia a súčasným výzvam biológie.